27/06/2012

ปก รายงานการวิจัย ผลการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

โฆษณา
24/06/2015

ใบเกียรติบัตร ใบประกาศต่างๆ

สัญญาลักษณ์นักศึกษาดีเด่น๓๘

สัญญาลักษณ์เพชรราชภัฏ๓๘

สัญญาลักษณ์นักศึกษาดีเด่นว่ายน้ำ๓๖

สัญญาลักษณ์นักศึกษาดีเด่นเทนนิส๓๖

09/07/2013

คิดถึงแม่….ทำดีที่สุดแล้วครับ

ma-kruluck04 ma-kruluck01 ma_prabanmmm1mmm2makruluk55

30/05/2013

เอกสารเตรียมประเมิน สมศ.รอบ 3 ระดับห้องเรียน

                                                    แนวทางการปฏิบัติระดับห้องเรียน

ตรวจสอบ
ทบทวนรายวิชาและกิจกรรม

ในความรับผิดชอบ

¶  โครงสร้างรายวิชา ตารางเรียน

¶  หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม และโครงการ

¶  สื่อ และแหล่งการเรียนรู้

วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล

¶  จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นเรียน

¶  จัดกลุ่มการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

กำหนดแนวทาง
การจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับจุดเน้น

¶  รูปแบบกิจกรรมในและนอกห้องเรียน

¶  หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการ

¶  แผนการจัดการเรียนรู้

ดำเนินการจัดการเรียนรู้

¶  จัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ออกแบบ

¶  วัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน

¶  วิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้

¶  นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นำเสนอผล

การพัฒนาผู้เรียน

ตามจุดเน้น

¶  รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล/กลุ่ม

¶  รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้น

¶  รายงานการพัฒนาวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้

¶  รายงานภาพความสำเร็จ อุปสรรค และปัญหา

 

20/08/2012

งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ

18/08/2012

พระคุณแม่ ค่าน้ำนม

18/08/2012

เทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้

13/08/2012

การใช้ Tablet อย่างปลอดภัย

จักษุแพทย์เตือ มือถือ แท็บเล็ตทำให้เกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมและสายตาสั้น vote ติดต่อทีมงาน

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า มีความเป็นห่วงสุขภาพเด็กไทยในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพราะสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากทุกมุมโลก พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต เป็นเวลานานของเด็กในปัจจุบันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย คือ กล้ามเนื้อหลัง ไหล่ คอตึง ทำให้มีอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดศีรษะแล้ว ยังส่งปัญหาด้านสังคม ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้คือ พฤติกรรมของเด็กที่จะไม่มีใครสบตากับใคร เพราะต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัว จะหยิบโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตขึ้นมานั่งเล่นโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขาดการสื่อสารกับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงความก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น รุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการเล่นเกม เพราะต้องการเอาชนะให้ได้

นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวว่า ประการสำคัญ การใช้โลกส่วนตัวอยู่บนหน้าจอต่างๆ จะทำให้มีผลกระทบต่อสายตาโดยตรง เรียกว่าโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome) และมีผลต่อทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยเด็กจะมีปัญหาสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้ไม่ถูกวิธี เด็กมักจะก้มดูหน้าจอใกล้มาก ระยะห่างประมาณครึ่งฟุต

โดยเฉพาะหากเป็นโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากจอมีขนาดเล็กมาก จึงต้องมองในระยะใกล้ๆ เพื่อให้เห็นตัวหนังสือหรือภาพชัดเจนขึ้น ต้องใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาและประสาทตาในลักษณะเพ่งจอตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการดวงตาตึงเครียด ตาล้า ตาช้ำ ตาแดง แสบตา มองภาพได้ไม่ชัดเจน และมักจะเกิดอาการปวดศีรษะตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการปรึกษาจากผู้ปกครองอยู่บ่อยๆ

ข้อมูลล่าสุด นี้ พบว่าเด็กอายุ 10-15 ปี เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสายตาสั้นมากที่สุด “ในประเทศที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากๆ เด็กจะมีสายตาสั้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากการใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์มาก การปรับระดับระยะห่างของจอภาพไม่เหมาะสมกับสายตา หรือวางเม้าส์ไม่ได้ระดับกับแขน ความสว่างของแสงไฟ การนั่งเล่นเป็นระยะเวลานาน และมีโอกาสสายตาสั้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30 เกิดปัญหาในการเรียน มองไม่เห็นกระดานเรียนหน้าชั้นตามมา ส่งผลต่อการทำงานบางอาชีพที่ต้องใช้สายตาในอนาคต เช่นนักบิน ตำรวจ ทหาร”

สำหรับ การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตอย่างถูกวิธี นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวว่า กรณีที่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือมีสายตาผิดปกติอยู่แล้ว ควรเล่นไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง ไม่ควรเล่นในห้องมืดๆ ควรปรับความสว่างให้พอดีเท่ากับความสว่างของห้อง แสงไฟไม่ควรส่องจากด้านหลังเข้าหาจอ ปรับความคมชัดของจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ 70-80 เฮิรตซ์ หรือสูงสุดเท่าที่ยังรู้สึกว่าสบายตา

การเลือกตัวหนังสือควรใช้ตัว หนังสือสีดำบนพื้นสีขาว เพื่อให้เห็นชัดเจน ไม่แนะนำให้ใช้พื้นสีเข้ม ตัวหนังสือสีขาวหรือสีอ่อน เพราะจะทำให้ต้องใช้สายตาเพ่งตัวหนังสือมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว บางคนต้องหรี่ตา เพื่อลดแสงเข้าตา หากเป็นจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ควรใช้แผ่นกรองแสงและดูแลทำความสะอาดหน้าจอไม่ให้มีฝุ่นเกาะติด เพื่อให้มองเห็นชัดเจน และควรนั่งเล่นในท่าที่ถูกต้อง คือเหมือนนั่งอ่านหนังสือ ให้ระยะห่างของสายตากับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือควรอยู่ห่างกันประมาณ 1-2 ฟุต

ทั้งนี้ ผลการสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ของสำนักงานสถิติ แห่งชาติล่าสุดใน พ.ศ.2554 ในกลุ่ ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีจำนวน 62.4 ล้านคน โดยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมด 41.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.4 ของประชากร รองลงมาคือใช้คอมพิวเตอร์ 19.9 ล้านคน และใช้อินเทอร์เน็ต 14.8 ล้านคน เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอื่น ร้อยละ 51.9 รองลงมาคืออายุ 6-14 ปี ใช้ร้อยละ 38.3 กลุ่มอายุ 25-34 ปี ใช้ร้อยละ 26.6 กลุ่มอายุ 35-49 ปี ใช้ร้อยละ 14.3 และ

กลุ่มอายุ 50 ปี ใช้น้อยสุดร้อยละ 5.5

อ้างอิงจาก http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L12444030/L12444030.html

28/07/2012

เพลงเด็กๆ โรงเรียนบ้านเนินดินแดงฯ

29/06/2012

วิธีสมัคร Youtube & Up file to Youtube 2 เพื่อการศึกษาครับ

29/06/2012

วิธีอัพโหลด ไฟล์วีดีโอ ขึ้นบน YouTube ครับ